Privacy verklaring

Privacy verklaring Instaconfetti
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt door Instaconfetti.

Instaconfetti hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Om die reden zullen wij ook vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring lees je hoe wij dat doen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats en land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam eenmanszaak
 • IP adres
 • Surfgedrag
 • Bankgegevens
 • Inloggegevens

Hoe hebben wij deze persoonsgegevens verkregen?
De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij van jou gekregen middels ons contactformulier op de website, doordat je een account hebt aangemaakt op onze website, een verkregen visitekaartje, per e-mail of social media. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken die we ontvangen op basis van het gebruik van onze diensten.

Voor welk doel wordt dit verwerkt?
Natuurlijk verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zomaar. Voor de verwerking zal er sprake moeten zijn van doelbinding. Wij verwerken de navolgende persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden:

 • De contactgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op een (contact)aanvraag via de website, e-mail of social media;
 • De contactgegevens worden gebruikt voor de verzending van offertes;
 • De contactgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • De contactgegevens worden gebruikt om de relatie te onderhouden;
 • De contactgegevens worden gebruikt ten behoeve van facturaties, het voeren van een juiste financiële administratie en voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het IP-adres en surfgedrag op onze website zoals hoe lang je de website bezoekt, waar het meeste op wordt geklikt, vanuit welke browser je onze website bezoekt en de locatie van de bezoeker. Dit wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van de website en ons aanbod van diensten af te stemmen;
 • De contactgegevens ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt gebruikt om onze klanten te informeren over onze dienstverlening.
 • Inloggegevens worden verwerkt om jou toegang te geven tot de Instaconfetti Academy of op het moment dat we jouw content op social media beheren.

Grondslag van de verwerking
Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die we met onze klanten sluiten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van verkregen toestemming. Je mag altijd de gegeven toestemming weer intrekken.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens delen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Te denken valt aan het verstrekken van facturatiegegevens aan de belastingdienst en onze belastingadviseur. Ook worden persoonsgegevens gedeeld via Active Campaign ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. Google Tag Manager, Google Analytics en Hotjar worden gebruikt ten behoeve van verbetering van de website. De gegevens in Hotjar worden anoniem verwerkt. Onze webshop is gekoppeld aan de WordPress plugin Woocommerce. De aankoopgegevens worden opgeslagen in deze plugin. Indien zich problemen voordoen met de website, kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden gedeeld met Brainwise om ervoor te zorgen dat je weer kan inloggen in jouw account. Tevens kan het voorkomen dat wij op basis van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel persoonsgegevens moeten verstrekken aan een met openbaar gezag beklede instantie of een toezichthouder. 

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken, zullen wij na het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen verwijderen. De persoonsgegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt, worden verwijderd nadat de verwerking niet meer noodzakelijk is. 

Rechten van betrokkenen
Vanuit de AVG heb je verschillende rechten, zoals het recht om de gegevens in te zien die wij van jou verwerken, de persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast mag je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of vragen de gegevensverwerking te beperken. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij. 

Als je een verzoek wil indienen, dan kan dat via: info@instaconfetti.nl. Je kan uitsluitend een verzoek voor jezelf indienen. Omdat wij er zeker van willen zijn dat we de opgevraagde informatie aan de juiste persoon verstreken, zullen wij vragen om in persoon langs te komen. Als hier geen mogelijkheid toe is, kunnen we je vragen  om een kopie van het legitimatiebewijs (waarbij BSN en pasfoto onzichtbaar zijn) toe te sturen. Vervolgens zullen wij het verzoek in behandeling nemen en binnen vier weken op het verzoek reageren.

Omdat wij gebonden zijn aan wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat wij (nog) geen gehoor kunnen geven aan bijvoorbeeld een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen. 

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die onze website op jouw computer, tablet of smartphone plaatst tijdens uw bezoek aan onze website. Functionele en analytische cookies gebruiken wij altijd. De functionele cookies zijn van belang om onze website goed te laten werken. Deze cookies houden jouw surfgedrag en de voorkeursinstellingen bij, zoals de taal van onze website. Door middel van de analytische cookies wordt jouw websitebezoek gemeten zodat wij onze website kunnen verbeteren.

Voor het gebruik van de niet-noodzakelijke cookies, de performance cookies, vragen wij toestemming. Dit vragen wij zodra je onze website bezoekt. Met de performance cookies wordt bijgehouden of bepaalde gebruikersdoelen op de website worden behaald. Wanneer je je wil afmelden voor de geplaatste cookies, kan je dit aanpassen via de instellingen van de browser die je gebruikt. 

Beveiligingsmaatregelen
Omdat wij de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens ontzettend belangrijk vinden, zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdende met de stand van de techniek. Onze maatregelen zijn op het risico afgestemd. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken en worden aangemerkt als verwerker.

De medewerkers die werkzaam zijn in of voor onze organisatie zullen uitsluitend toegang krijgen tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Alle medewerkers die werkzaam zijn in of voor onze organisatie, zijn aan geheimhouding gebonden.

Klachten
Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om een klacht bij ons in te dienen. Dit kan via: info@instaconfetti.nl. We zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Instaconfetti, gevestigd te (7535 ZD) Enschede, aan de Van Heutzstraat 7 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74918613. Per mail te bereiken via: info@instaconfetti.nl.

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 30 september 2020 en voor het laatst herzien op 27 oktober 2023.

 

Lastig om content te bedenken? Loop je vast of ben je inspiratieloos?

Meld je dan nu aan voor onze wekelijkse Insta tips per e-mail en ontvang direct ons E-BOOK met 50 ideeën voor content op Insta. Geen smoesjes meer!

*Je schrijft je hierbij in voor gratis online tips en krijgt het E-book erbij. Wij verwerken je gegevens volgens onze privacyverklaring.